Siit leiad tuulepargi planeerimisega seotud dokumendid:

Eriplaneeringu esimene etapp vastu võetud (Aprilli 2023 seisuga)

Parnu_Kov eriplaneeringu asukohavalik.rtfLaadi alla
Tori_Eriplaneeringu otsuse vastuvõtmise teadeLaadi alla

Täiendatud! Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (22.01.2022 seisuga)