Siit leiad tuulepargi planeerimisega seotud dokumendid:

Täiendatud! Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (22.01.2022 seisuga)