Siit leiad tuulepargi planeerimisega seotud dokumendid:

Eriplaneeringu asukoha eelvalik ja KSH I etapi aruanne Nov. 2022 seisuga:

Pärnu linna ja Tori valla KOV EP I asukohavalikLaadi alla
Pärnu Tori tuuleenergeetika EP eelvaliku seletuskiriLaadi alla
Arvamused 22-09Laadi alla
Pärnu linna ja Tori valla KOV EP I asukohavalikLaadi alla
Eelnõu otsus: Kov eriplaneeringu asukohavaliku. Pärnu avalik väljapanekLaadi alla
Eelnõu otsuse seletuskiri: Kov eriplaneeringu asukohavaliku. Pärnu VolikoguLaadi alla
Kooskõlastused 22-09Laadi alla
KSH-Lisa-1-LS-ja-VTK-220124-1Laadi alla
Pärnu linna ja Tori valla EP KSH I etapi aruanneLaadi alla
Tori Volikogu otsuse eelnõuLaadi alla
KSH Lisa 2 VisaliseeringudLaadi alla

Täiendatud! Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (22.01.2022 seisuga)