Siit leiad tuulepargi planeerimisega seotud dokumendid:

Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus