Siit leiad tuulepargi planeerimisega seotud dokumendid:

Eriplaneeringu teine etapp (Novembri 2023 seisuga)

Eriplaneeringu teise etapi esmane eskiisjoonisLaadi alla

Eriplaneeringu esimene etapp vastu võetud (Aprilli 2023 seisuga)

Parnu_Kov eriplaneeringu asukohavalik.rtfLaadi alla
Tori_Eriplaneeringu otsuse vastuvõtmise teadeLaadi alla
Pärnu-Tori_tuuleenergeetika_EP_eelvaliku_seletuskiri Laadi alla
Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergeetika KOV EP asukoha eelvaliku joonisLaadi alla
Pärnu linna ja Tori valla EP KSH I etapi aruanne Laadi alla
KSH Lisa 1 LS ja VTK 220124 Laadi alla

Arhiiv – siit leiad dokumentide varasemad versioonid:

Eriplaneeringu asukoha eelvalik ja KSH I etapi aruanne Nov. 2022 seisuga:

Pärnu linna ja Tori valla KOV EP I asukohavalik

Pärnu Tori tuuleenergeetika EP eelvaliku seletuskiri

Arvamused 22-09

Eelnõu otsus: Kov eriplaneeringu asukohavaliku. Pärnu avalik väljapanek

Eelnõu otsuse seletuskiri: Kov eriplaneeringu asukohavaliku. Pärnu Volikogu

Kooskõlastused 22-09

KSH-Lisa-1-LS-ja-VTK-220124-1

Pärnu linna ja Tori valla EP KSH I etapi aruanne

Tori Volikogu otsuse eelnõu

KSH Lisa 2 Visaliseeringud

Pärnu linna ja Tori valla KOV EP I asukohavalik

Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus
(09.07.2021 seisuga)

Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 
(27.10.2021 seisuga)

Eriplaneeringu asukoha eelvalik ja KSH I etapi aruanne Sep. 2022 seisuga:

Kov eriplaneeringu asukohavaliku eelnõu otsus Pärnu, Eriplaneeringu asukoha eelvaliku joonis, Eriplaneeringu asukoha eelvaliku keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne, Eriplaneeringu asukoha eelvaliku seletuskiri

Täiendatud! Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (22.01.2022 seisuga)

Pärnu linna ja Tori valla EP KSH VTK 220124

Eriplaneeringute algatamise otsus

Tori valla eriplaneeringu algatamine, 19.08.2020

Tori valla asendiplaan

Pärnu linna eriplaneeringu algatamine, 18.06.2020

Pärnu linna asendiplaan