Tuulepark on olulise ruumilise mõjuga ehitis, mistõttu on igati mõistetav, et selle kohta tekib palju erinevaid arvamusi, küsimusi ja muresid. Meie soov on uurida tuulepargi rajamise võimalikkust konstruktiivses dialoogis kohaliku kogukonnaga.

Seetõttu oleme moodustanud töörühma, mis arutab regulaarse sagedusega teemade ja küsimuste üle, mis eriplaneeringu läbiviimise käigus tekivad. Nii jõuame parima võimaliku tulemuseni, millest võidab nii vald, kohalik kogukond kui arendaja.

Töörühma kuuluvad:

Janno Poopuu
Pärnu linn
Sigrit Kasemets
Tori vald
Eero Rändla
Paikuse osavalla volikogu
Marika Valter
Paikuse osavald
Alice Närep
Pärnu linn
Andrus Sume
Põlendmaa külaselts
Avo Hansberg
Põlendmaa külaselts
Heiki Kalberg
Artes Terrae
Oliver Zereen
Enefit Green
Klaus Pilar
SW Metsatuul

Julgustame kõiki inimesi, kel on arendusprojekti kohta küsimusi, mõtteid või ettepanekuid, pöörduma mõne töörühma liikme poole.
Püüame neile võimalikult kiiresti ja sisukalt vastata. Kirjuta meile: info@polendmaatuulepark.ee.