Põlendmaa tuulepargi eriplaneeringu käekäiguga saab end kõige paremini hoida kursis just sel lehel. Lisaks jagame infot Paikuse osavalla kodulehel ning ajalehtedes „Paikuse Postipaun“ ja ,,Tori Valla Teataja”.

Lisaks sellele plaanime läbi viia mitmeid kohtumisi kohalike kogukondadega, et arendusprojekti tutvustada.

Sündmuste kalender:

Tuulepargi arutelu

20. november 2023 kell 17.30

Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11, Paikuse alev)

Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringu detailse lahenduse tutvustamine.

Vaata lähemalt.

Avalik arutelu

21. veebruar 2023 kell 15.30

Pärnu Linnavalitsuses, ruum 103

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Avalik väljapanek

24.11.2022 – 15.01.2023

Tori vallas ja Pärnu linnas toimus tuuleenergeetika eriplaneeringute asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande tutvustamine.

Loe lähemalt

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

19.10.2021 kell 15.00 – 17.00

Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis (Pärnade pst 11, Paikuse alev, Pärnu linn).

Loe lähemalt

Avalik väljapanek

12.07. – 09.09.2021

Toimus eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek.

Uudised

Kogukonna hääl: mida suurte taristuprojektide juures tegelikult oodatakse?

Kaasamine on edukas, kui kohalikud inimesed pole arengu ohvrid, vaid hinnatud eksperdid, kes suunavad arengut, kirjutab Sunly kogukonnasuhete juht Tuuliki Kasonen.

Loe lähemalt SIIT.

Tuule suuna määrab kogukond: miks peaksid Eesti inimesed taastuvelektri 100% eesmärgiga kaasa tulema?

Miks peaksid inimesed oma kodukohta tuuleparkide rajamisega nõus olema, eriti kui need võivad mõne inimese jaoks mõjuda häirivalt?

Loe SIIT, mis Sunly Eesti maajuht Klaus-Erik Pilar arvab.

Kuidas koos kogukonnaga tuuleparke rajada?

Sunly kogukonnasuhete juht Tuuliki Kasonen ja Koos.io asutaja Taavi Kotka räägivad Äripäeva raadio rohetehnoloogiasaates “Cleantech” kuidas koos kogukonnaga tuuleparke rajada.

Siit saad saadet järgi kuulata.

20.novembri arutelu materjalid

Paikusel toimus Põlendamaa tuuleenergeetika eriplaneeringu detailse lahenduse tutvustamine. Planeerija Heiki Kalberg tutvustas planeeringulahendust, keskkonnamõjude hindaja Piret Toonpere tehtud & tehtavaid uuringuid ning Sunly ja Enefit Greeni esindajad tutvustasid kohaliku kasu võimalusi.

Kohapeal oli soovijatel võimalus ka vaadata prillidega virtuaalreaalsust erinevatest punktidest ja erinevate kõrgustega tuulikute korral.

Tutvu planeerija ja arendaja slaididega.

Oluline uuendus. Tuulikud toovad 13. palgapäeva. Varsti aeg esitada taotlus raha saamiseks

Delfi Ärileht, 30.11.2023:

Omavalitsuste kontodele laekusid esimesed tuulepargi talumise tasud. Pool rahast jagatakse tuulikute mõjualasse jäävatele elanikele.

Kolmas kvartal oli esimene, mille eest kohustas seadus tuuleparkide arendajaid maksma kohalikule omavalitsusele tuulikute talumise tasu.

Loe lähemalt siit.

Põlendmaa tuugenite asukohad hakkavad paika loksuma

Pärnu Postimees, 22.11.2023:

Pärnusse Paikuse osavalda Põlendmaale plaanitava tuugenipargi tosina tuuliku esimesed võimalikud asukohad on saanud paberil paika. Ala, kuhu tuulikute sobivust vaetakse, algab Paikre prügila tagant ja lookleb kirde suunal. Loe edasi.

Eriplaneeringu esimene etapp vastu võetud

Pärnu linn ja Tori vald võtsid vastu I etapi tuuleenergeetika eriplaneeringust, kus on märgitud asukoha eelvalik, keskkonnamõju strateegiline hinnang ning planeeringuala muutmine. Tutvu ka dokumentidega.

 

 

Põlendmaale kerkib tuugenipark ilmselt juba käegakatsutavas tulevikus

Pärnu Postimees, 27.04.2023:

Umbkaudu pooleteise aasta pärast loodab arendaja kätte saada ehitusloa 12 tuuliku püstitamiseks Põlendmaa tuuleparki. Praeguseks on asi nii kaugel, et on leitud tuulepargi tarvis sobilik ala, kus energiaettevõtted alustavad detailsemate uuringutega, et paika panna tuugenite täpsed asukohad. Tuuleparki arendavad üheskoos Enefit Green ja Sunly.
Loe edasi.

Asukoha eelvalik

Tutvu eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruandega

Vaata siit.

Tutvu ka dokumentidega.

Tutvu avalikustamise tulemustega

Tori vallas ja Pärnu linnas toimus perioodil 12.07. – 09.09.2021 Põlendmaa tuulepargi eriplaneeringute asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek.

Loe edasi siit

Käisime üheskoos tuuleparki uudistamas

Korraldame rajatava tuulepargi piirkonna elanikele ekskursioone juba töötavatesse tuuleparkidesse, et inimesed näeksid, kuidas tuulepark välja nägema hakkab.

Loe edasi siit

Veel huvitavat:

Vaata Paldiski tuule- ja päikesepargi virtuaaltuuri »