Tulemas 19.oktoobril: avalik arutelu!

Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute asukoha eelvaliku  lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise  väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis (Pärnade pst 11, Paikuse alev, Pärnu linn) 19.10.2021 kell 15.00 – 17.00.  

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ehk planeeringu koostamise lähtekava avalik väljapanek toimus ajavahemikul 12.07.2021 kuni 09.09.2021.

Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute kirjad on leitavad Pärnu linna dokumendiregistrist.

Planeeringu eesmärgiks on leida tuulepargi (või -parkide) ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht. Info tuulepargi arenduse kohta on leitav https://polendmaatuulepark.ee/

Pärnu linna eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine on algatatud Pärnu Linnavolikogu 18.06.2020. a otsusega nr 51 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Tori valla territooriumi osal on eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine  algatatud Tori Vallavolikogu 19.08.2020. a otsusega nr 252 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Eriplaneeringute menetlus viiakse maksimaalselt läbi ühiselt.

Avalikul arutelul tuleb kanda maski. Kui asutusse tulijal ei ole maski kaasas, saab ta selle kohapealt.