Avalik väljapanek

Tori vallas ja Pärnu linnas toimub 24.11.2022 – 15.01.2023 tuuleenergeetika eriplaneeringute asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande tutvustamine.

Eriplaneeringu materjalidega saab tutvuda veebilehel Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ja KSH I etapp – avaliku väljapaneku materjalid. Dokumentidele saab arvamusi esitada kuni 15.01.2023 e-posti aadressidele tori@torivald.ee või linnavalitsus@parnu.ee või kirjalikult Tori vallavalitsusele või Pärnu linnavalitsusele.